Kan du inte läsa menyn eller vill ha den i PDF kan du ladda ner den här och för att kunna läsa den i PDF behöver du ladda ner PDF Reader
Vid skillnad på denna meny och menyn på restaurangen gäller restaurangens meny.