Regler under Corona epidemin


Formella beslut fattade om avskaffade restriktioner den 29 september

Regeringen har idag fattat de formella besluten att ett antal restriktioner upphör att gälla den 29 september. Besluten innebär att följande gäller från och med detta datum.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör helt att gälla. Detta innebär bland annat att begränsningarna av antalet personer i ett sällskap, kravet på avstånd mellan olika sällskap och bestämmelsen om att gäster måste sitta ned med mat och dryck slutar att gälla.

Stående arrangemang – exempelvis dans – kommer återigen att kunna anordnas även på serveringsställen och de nu gällande deltagartaken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt för privata sammankomster i bland annat hyrda lokaler upphör att gälla.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas bort.

Fram till den 29/9-2021 GÄLLER FORTFARANDE DETTA

  • Håll MINST EN METERS avstånd till andra personer och annat sällskap
  • FLYTTA INTE på något bord eller ta stolar från ett bord till ett annat
  • SITT NER när du dricker och äter
  • ACCEPTERA hur många personer Ni får sitta vid samma bord
  • Endast sällskap vid samma bord
  • INGET MINGEL
  • INGEN DANS får förekomma